Foredragstilbud

Jeg tager gerne ud og holder foredrag om min forskning. Nedenfor er forskellige muligheder opstillet, men skræddersyede foredrag er også mulige. Kontakt mig venligst for at høre mere om booking: E-mail: mr@vikingeskibsmuseet.dk

Foto: Werner Karrasch, Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Danmarks første specialstyrker – vikingetidens og højmiddelalderens eliteenheder under lup

Gennem udsagn og beskrivelser fra middelalderens skriftlige kilder og eksperimentalarkæologiske testsejladser udforsker dette foredrag vikingetidens og højmiddelalderens eliteenheder. I små både foretog specialstyrkerne rekognoscering og udpegede egnede steder til landgang for hovedstyrken. Eliteenhederne foretog også natlige nålestiksangreb på fjenden, der gennem kidnapninger, beskydning og sabotageaktioner søgte at svække fjendens kampmoral og slagkraft.

Varighed: 45 min. plus spørgsmål.            

Foto: Catherina Sahl

Vikingetidens sømilitære operationer – amfibiske angreb, søslag og imponerende logistik   

I dette foredrag kommer vi omkring de forskellige typer af sømilitære operationer som vikingetidens skandinaver brugte. Tidens omfattende og veludførte landsætningsmanøvrer udforskes, de store og velbeskrevne søslag analyseres, og sammen skal vi se på, hvor imponerende gode vikingerne var til planlægge og udføre deres krigstogter. Kilderne viser med al tydelighed at der var tale om stærkt disciplinerede krigsfolk, trænet i at foretage store og velkoordinerede sømilitære angreb, og slet ikke de ustyrlige og vilde krigere på svampetrip som populærkulturen ynder at fremstille dem.

Varighed: 45 min. plus spørgsmål.

Foto: Werner Karrasch, Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Vikingetidens skibsbygning – ressourcer, arbejdskraft og unik materialeforståelse       

Det var ikke kun på kamppladsen at hæder, ære og rigdom kunne vindes i vikingetiden. Fremragende håndværksevner kunne også lede til anseelse, respekt og magt. I dette foredrag skal vi se nærmere på skibsbygningskunstens mestre – bådebyggeren, smeden, væveren, sejlmageren og flere andre håndværkere. Vi skal også udforske vikingetidens materialeforståelse, håndværksmæssige viden og kunnen, samt hvordan magthaverne sikrede de dyrebare og sjældne træressourcer.

Varighed: 45 min. plus spørgsmål.

Foto: Werner Karrasch, Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Om bord på vikingetidens langskibe – organisation og kommunikation

Dette foredrag udforsker vikingetidens sømandskab og organisation. Gennem studier af besætningsorganisation og kommunikation om bord på rekonstruktioner af vikingetidens langskibe kommer vi tæt på virkeligheden for vikingetidens søfolk. Tidens tilstræbte værdier – mod, tapperhed og loyalitet – blev tillært, testet og videreudviklet gennem praksis om bord på langskibene. Mandskabet lærte at forstå og adlyde en ordre samt at fungere og kende deres funktion i ét fællesskab. Langskibet blev det rum i hvilket sømanden blev til et besætningsmedlem og krigeren en del af en kampenheden.

Varighed: 45 min. plus spørgsmål.

Foto: Werner Karrasch, Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Skibe og Søfart i Danmarks Oldtid

Nogle af menneskets opfindelser forandrer verden fundamentalt. En båd er en sådan opfindelse. Det at kunne færdes på vand, at kunne udtænke og bygge et fartøj, der på en gang bæres af vandet, og samtidig skærer sig gennem vandet, er virkelig revolutionerende. I dette foredrag skal vi følge bådebyggeren og sømanden gennem hele Danmarks oldtid – fra den tidligste stenalder og frem til vikingetiden.              

Varighed: 45 min. plus spørgsmål.